Anphabe

Connecting opportunities
hZWZlpZiknKUk5SExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Văn Phú – Invest (VPI)

Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú – Invest (VPI) thành lập từ năm 2003 với 17 nhân sự. Sau thời gian ban đầu hoạt động trên lĩnh vực thi công, xây lắp, đến năm 2006 VPI đã có sự thay đổi bước ngoặt khi bước sang lĩnh vực đầu tư, kinh doanh bất động sản. Đến nay VPI sở hữu hàng chục dự án bất động sản đô thị trên cả nước với 3 dòng sản phẩm chính: dòng sản phẩm hạng sang – Grandeur Palace; dòng sản phẩm cao cấp – the Terra; dòng sản phẩm tầm trung – Vlasta. Bên cạnh đó, không chỉ là một nhà đầu tư, vai trò của Văn Phú - Invest còn được thể hiện trong toàn bộ quá trình thực hiện dự án từ khâu nghiên cứu, phát triển, thiết kế, quản lý xây dựng thi công, vận hành và khai thác sau đầu tư. Điều này trả lời cho việc các sản phẩm của Văn Phú - Invest phù hợp với nhu cầu của mọi đối tượng khách hàng và giá thành tốt hơn so với thị trường do kiểm soát được giá thương mại cơ sở từ đơn vị thứ ba.

  • hZWZlpZiknKUk5SExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--lqXRoJjSsZBz0dLUwtLdqsvQoMarhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lwoFeglK6ygaealrikkqTMq6qbmKZVnaZwmmpZ1Jmmkc_YhpzFnpOg36ObapSdhMbT06GW1KrFm8pYa89ymGVwaphwsbA.

Company Menu

Why Văn Phú – Invest (VPI)?


Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú – Invest (VPI) thành lập từ năm 2003 với 17 nhân sự. Sau thời gian ban đầu hoạt động trên lĩnh vực thi công, xây lắp, đến năm 2006 VPI đã có sự thay đổi bước ngoặt khi bước sang lĩnh vực đầu tư, kinh doanh bất động sản.

Đến nay VPI sở hữu hàng chục dự án bất động sản đô thị trên cả nước với 3 dòng sản phẩm chính: dòng sản phẩm hạng sang – Grandeur Palace; dòng sản phẩm cao cấp – the Terra; dòng sản phẩm tầm trung – Vlasta. Bên cạnh đó, không chỉ là một nhà đầu tư, vai trò của Văn Phú - Invest còn được thể hiện trong toàn bộ quá trình thực hiện dự án từ khâu nghiên cứu, phát triển, thiết kế, quản lý xây dựng thi công, vận hành và khai thác sau đầu tư. Điều này trả lời cho việc các sản phẩm của Văn Phú - Invest phù hợp với nhu cầu của mọi đối tượng khách hàng và giá thành tốt hơn so với thị trường do kiểm soát được giá thương mại cơ sở từ đơn vị thứ ba.

Với tầm nhìn trở thành doanh nghiệp đi đầu trong lĩnh vực Đầu tư – Kinh doanh – Phát triển hệ sinh thái Bất động sản tầm trung tại Việt Nam và tạo dựng vị thế trong các lĩnh vực khác mà chúng tôi lựa chọn, Văn Phú - Invest tập trung kiến tạo những cộng đồng văn minh, thịnh vượng và để lại di sản cho thế hệ tương lai.  

SỨ MỆNH

Bằng sự chuyên tâm trong suy nghĩ và hành động, Văn Phú - Invest đem đến giá trị sống nhân văn và thiết thực cho khách hàng thông qua những thiết kế vượt trội trong không gian và môi trường sống. Thông qua những nỗ lực đó, chúng tôi thúc đẩy sự phát triển của xã hội và chăm sóc cho các thế hệ tương lai một cách minh bạch, hiệu quả và có trách nhiệm.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Giá trị cốt lõi của VPI được kết tinh qua nhiều năm tháng và không ngừng được vun đắp, là chuẩn mực, ý chí không chỉ của ban lãnh đạo mà còn của tất cả các thành viên VPI

  • Chuyên tâm: Để tạo sự khác biệt.
  • Hợp tác & chia sẻ: Hợp tác để tạo dựng cộng đồng.
  • Sáng tạo: Sáng tạo để đột phá.
  • Chất lượng: Chất lượng để tạo sự bền vững.
  • Minh bạch: Minh bạch để có được niềm tin.

CON NGƯỜI VĂN PHÚ

Với quan điểm đội ngũ nhân sự là tài sản đặc biệt và vô giá, Chúng tôi luôn nỗ lực thu hút, trao niềm tin, phát triển và gắn kết đội ngũ những con người Văn Phú - Invest chuyên tâm trong từng suy nghĩ và hành động, là những người không chỉ vượt trội về năng lực, mà còn là những người thấu hiểu và cùng suy nghĩ, hành động theo giá trị cốt lõi của tổ chức.

CHÍNH SÁCH NHÂN SỰ

Chính sách nhân sự của chúng tôi hướng tới xây dựng một môi trường làm việc xuất sắc, nơi mỗi Người Văn Phú đều được tạo mọi điều kiện không chỉ để phát triển sự nghiệp mà còn để trải nghiệm một cuộc sống hạnh phúc


Life at Văn Phú – Invest (VPI)

Inside review about Văn Phú – Invest (VPI)

0.0
0 reviews
0%
employees recommend this company to friends
hZWZlpZiknKUk5SExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...